Advokaterne

Dr. Mathias Creon

Kontakt:

www.creon.de/da/advokaterne/creon

Dr. Mathias Creon

Dr. iur. Mathias Creon, der er født 1959 i Hamburg, har efter eksaminer i Tyskland og USA studeret retsvidenskab i Hamburg. Hans driftighed som advokat, først og fremmest inden for retsvidenskab, mest som partner i renommerede advokatfirmaer i Hamburg, dertil promotion i logistikret samt udnævnelsen til én af de første advokater med speciale i handels- og selskabsret i Hamburg er karakteristisk for dr. Creons karriere.

Som juridisk konstruktør og rådgiver for primært mellemstore virksomheder og koncerner varetager han virksomhedernes interesser fra deres etablering både hvad angår planlægning og daglig drift. Også inden for fagområderne luft- og skibsfart, biludlejning, medieproduktion og -afsætning har dr. Creon erfaring og viden, ikke kun juridisk. Derudover er hr. Dr. Creon en efterspurgt foredragsholder med speciale i emner vedrørende selskabsret og lægeansvar.

Han er siden 1990 stiftende medlem af Rotary Club Schwerin samt æresmedlem af Connétablie de Guyenne af 1152 (vinavlernes broderskab i Bordeauxregionen) og siden 2015 æresborger i den franske by Créon.

Fremmedsprog: Engelsk, fransk, spansk og italiensk.

Carola Floto

Kontakt:

www.creon.de/da/advokaterne/floto

Carola Floto

Carola Floto, født i 1961 i Hamburg, læste efter sin studentereksamen retsvidenskab i Tübingen og Hamburg.

Efter fire års arbejde for et stort forsikringsselskab og efterfølgende beskikkelse som advokat var fru Floto fra 1993 ansat på et velrenommeret advokatkontor i Frankfurt, hvor hun hovedsageligt arbejdede inden for områderne forsikringsret og almen borgerlig ret.

Siden 1999 arbejdede fru Floto selvstændigt som advokat i delstaten Niedersachsen, fra 2005 havde hun et kontorfællesskab med en revisor. Siden den tid er familieret et af hendes hovedområder. Netop inden for dette juridiske fagområde drager hun siden 2007 nytte af sin ekstra kvalifikation som mediator, når det gælder om at opnå konfliktløsninger med tålmod og god formidlingsevne. ideløbende har Carola Floto dog også mange års konstitutiv og procesmæssig erfaring inden for civil- og handelsret og især på områderne arveret og den private og erhvervsmæssige lejeret.

Fra august 2014 er fru Floto med i CREONs team, som hun allerede er knyttet til igennem mange års tillidsfuldt samarbejde. Carola Floto er advokat med speciale i familieret. Hun er gift og mor til tre voksne børn.

Fremmedsprog: engelsk

Dr. Eyke Sven Stegen

Kontakt:

www.creon.de/da/advokaterne/stegen

Dr. Eyke Sven Stegen

Dr. iur. Eyke Sven Stegen, født i 1981 i Freiburg i Breisgau, læste retsvidenskab i Bayreuth og i Köln. Efterfølgende promoverede han på området kreditsikringsret på universitetet i Köln, hvor han blev vejledt af hr. prof. dr. Prütting. Siden sin autorisering som advokat arbejder hr. dr. Stegen hos advokatfirmaet CREON.
Som advokat i retssager og som konsulent rådgiver hr. dr. Stegen mellemstore virksomheder og privatpersoner. Hovedemnerne i forbindelse med hans aktiviteter ligger inden for bank- og kapitalinvestitionsret, civilretlig kontraktudformning og tillige byggeret og lov fast ejendomsret.
Derudover behandler hr. Dr. Stegen især mandater inden for arbejds- og arveret.

Fremmedsprog: Engelsk, spansk

Thorbjørn Philippsen

Kontakt:

www.creon.de/da/advokaterne/philippsen

Thorbjørn Philippsen

Thorbjørn Philippsen har i Sønderborg egen advokatvirksomhed. Et mangeårigt tæt samarbejde såvel fagligt som venskabeligt forbinder de to advokatvirksomheder. Det skal nævnes her, at Thorbjørn Philippsen i skoletiden fik opfyldt ønsket om et ophold på kostskolen ”King’s School” i Worcester. Efter værnepligt og efterfølgende officersskole, nu major ( R), studerede Thorbjørn Philippsen jura ved Universitetet i Århus med afsluttende kandidateksamen i 1986. I en årrække herefter var han i ledende stilling i en dansk bank i Hamburg. Desuden servicerede han danske udlandsengagementer i Tyskland og Luxemborg.

Advokat Thorbjørn Philippsen har møderet for Landsretten og Højesteret. Han er en erfaren
advokat, der overvejende repræsenterer mellemstore virksomheder og privatpersoner. Thorbjørn Philippsen udøver ikke virksomhed i Tyskland, men bistår CREON ved rådgivning og servicering af danske virksomheder i Tyskland.

Fremmedsprog på modersmålsniveau: Tysk og engelsk.